Běh výcviku

Běh výcviku
HoursMinutesSeconds

2. BĚH VÝCVIKUPřijímáme přihlášky na 2. běh výcviku

Institut sociálního zdraví CMTF UP vyhlašuje přijímací řízení do 2. běhu výcviku, který otevřeme na podzim 2022.

Svou přihlášku prosím podávejte ZDE  do 31. května 2022. 

Po podání přihlášky nám zašlete tyto dokumenty:

úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
nestrukturovaný neformální životopis

Máte doporučující dopisy od odborníků, osob či institucí z jakékoliv oblasti svého života? Zašlete je také!

Naši lektoři

https://www.integrativnivycvik.cz/wp-content/uploads/2021/11/tavel-640x640.png
Prof. Peter TAVEL

garant výcviku

https://www.integrativnivycvik.cz/wp-content/uploads/2022/02/Zora-foto.jpg
MUDr. Zora BÁRTOVÁ

lektorka

https://www.integrativnivycvik.cz/wp-content/uploads/2022/02/Ratajova2-foto.jpg
Mgr. Kateřina RATAJOVÁ, Ph.D.

lektorka

https://www.integrativnivycvik.cz/wp-content/uploads/2022/02/Foto_Carmen.jpg
Mgr. Carmen ŠVÝCARSKÁ

lektorka

https://www.integrativnivycvik.cz/wp-content/uploads/2022/02/meier.jpg
Mgr. Ing. Zdeněk MEIER, Ph.D.

lektor

https://www.integrativnivycvik.cz/wp-content/uploads/2022/02/Kryl-Michal-foto-1.jpg
MUDr. Michal KRYL

lektor

KONTAKTY

Institut sociálního zdraví
Cyrilometodějská fakulta UP

Kateřinská 17, 779 00 Olomouc
Česká republika

t: +420 603 496 710
e: integrativnivycvik@upol.cz
w: oushi.upol.cz

Ochrana soukromí GDPR

NAJDETE NÁS

Sociální sítě:

Copyright 2021 © Univerzita Palackého v Olomouci