Běh výcviku

Běh výcviku
HoursMinutesSeconds

1. BĚH VÝCVIKUPřijímáme přihlášky na 1. běh výcviku

Institut sociálního zdraví CMTF UP vyhlašuje přijímací řízení do 1. běhu výcviku, který otevřeme na jaře 2022.

Přihlašujte se na https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2253/detail/terms.

Svou přihlášku prosím podejte do 15. února 2022. 

Po podání přihlášky nám zašlete tyto dokumenty:

úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
nestrukturovaný neformální životopis

Máte doporučující dopisy od odborníků, osob či institucí z jakékoliv oblasti svého života? Zašlete je také!

KONTAKTY

Institut sociálního zdraví
Cyrilometodějská fakulta UP

Kateřinská 17, 779 00 Olomouc
Česká republika

t: +420 603 496 710
e: integrativnivycvik@upol.cz
w: oushi.upol.cz

Ochrana soukromí GDPR

NAJDETE NÁS

Sociální sítě:

Copyright 2021 © Univerzita Palackého v Olomouci